PRETLÁČANIE

Pretláčanie oceľových chráničiek zariadením GRUNDORAM GIGANT

– zariadenie GRUNDORAM slúži na inštaláciu t.j. zavedenie oceľových rúr do zeme dynamickým spôsobom

– zariadenie nevyžaduje opornú stenu

– po zavedení rúry do zeme je možné zeminu z vnútra rúry kompletne odstrániť

– týmto zariadením realizujeme nasledovné priemery oceľových chráničiek:

DN 324 mm do dĺžky 40 m

DN 508 mm do dĺžky 35 m

DN 610 mm do dĺžky 30 m

DN 711 mm do dĺžky 25 m

DN 813 mm do dĺžky 20 m

Potrebné zemné práce:

Štartovacia jama – dĺžka min. 6 m , šírka 1,7 m

Cieľová jama – dĺžka 2 m , šírka 1,5 m

Pretláčanie oceľových chráničiek zariadením GRUNDORAM KOLOS

– zariadenie GRUNDORAM slúži na inštaláciu t.j. zavedenie oceľových rúr do zeme dynamickým spôsobom

– zariadenie nevyžaduje opornú stenu

– po zavedení rúry do zeme je možné zeminu z vnútra rúry kompletne odstrániť

– týmto zariadením realizujeme nasledovné priemery oceľových chráničiek:

DN 711 mm do dĺžky 55 m

DN 813 mm do dĺžky 50 m

DN 1016 mm do dĺžky 30 m

Potrebné zemné práce:

Štartovacia jama – dĺžka min. 7 m , šírka 2,5 m

Cieľová jama – dĺžka 2 m , šírka 2 m

Pretláčanie oceľových chráničiek tlačiacou hydraulickou súpravou

– súprava sa skladá z dvoch častí. Prvá časť spočíva z konštrukcie s opornou platňou a druhú časť tvorí tlačiaci vozík s piestnicami, ktorý sa pohybuje v konštrukcii po koľajniciach.

– tlačiaci vozík zatláča chráničku hydraulicky do zeme

– zem sa z chráničky vyberá banským spôsobom

– týmto zariadením realizujeme nasledovné priemery oceľových chráničiek:

od priemeru DN 813 mm až po priemer 2 200 mm

dĺžka chráničky do 50 m

Potrebné zemné práce:

Štartovacia jama – dĺžka min. 7 m , šírka 2 -3 m podľa pretláčaného priemeru rúry

Cieľová jama – dĺžka 2 m , šírka 2 – 3 m podľa pretláčaného priemeru rúy

Pretláčanie realizujeme aj s nasunutím požadovaného potrubia do chráničky, s montážou vymedzovacích objímok a koncových tesniacich manžiet.